تبلیغات

دانلود آهنگ جدید 94

تو كه نمی خوایی با من بمونی با من بخونی

تو كه نمی خوایی اینجا بمونیتو كه نمی خوایی اینجا بمونی

اما میتونی این دم آخر ، برای رفتن از پیش چشمات

یه كاری كن تا با من نمونه یاد اون نگات یاد اون نگات

دیدار آخره با من بدی كن ، دست خودم نیست

من نمی تونم از تو و چشمات راه گذر نیست

دیدار آخره دوباره بشكن

همون دلی رو كه خیلی وقته نداره اینجا جز تو كسی رو

دیداره آخر نذار دوباره به پات بیفتم تو چاره ای كن

از اینجا برم یادت نیفتم... یادت نیفتم...


(متن آهنگ دیدار آخر امیر پیشه ور)